Το Scia Engineer βοηθά τους μηχανικούς μας να αναλύσουν και να σχεδιάσουν κάθε κατασκευή. Το κύριο του πλεονέκτημα είναι ότι μπορεί να μοντελοποιήσει χάλυβα, σκυρόδεμα, σύμμεικτα, και ξύλινα στοιχεία, μέσα στο ίδιο μοντέλο. Έτσι δεν χρειάζεται να κάνουμε αναλύσεις σε διαφορετικά προγράμματα. Αυτό σημαίνει ότι οι μηχανικοί μας πρέπει να τελειοποιηθούν σε ένα λογισμικό και όχι να μαθαίνουν πολλαπλά προγράμματα από πολλούς προμηθευτές. Τα tutorials του e-Learning βοηθούν νέους χρήστες να εξοικιωθούν γρήγορα