Ενώ συνήθως η ανάλυση πεπερασμένων στοιχείων είναι μία χρονοβόρα και πολύπλοκη διαδικασία, το Scia Engineer, ως ένα πρόγραμμα τελευταίας γενιάς, φέρνει την τεχνολογία των πεπερασμένων στοιχείων, σε ένα εντελώς νέο επίπεδο ευκολίας, επιτρέποντας μας να την χρησιμοποιούμε σε όλες τις περιπτώσεις με την ελάχιστη προσπάθεια, από απλά συμβατικά κτίρια μέχρι δύσκολες περιπτώσεις με πολύπλοκη γεωμετρία, μη-γραμμικές αναλύσεις, κτλ.