Αντισεισμικός σχεδιασμός στο Scia Engineer

Πιθανόν να γνωρίζετε ήδη, ότι με την από καιρού συνεργασία της εταιρίας 3π – Πενέλης Λογισμικά ΕΠΕ, η Nemetschek Scia διαθέτει ένα ισχυρό σύμμαχο στο κομμάτι του αντισεισμικού σχεδιασμού κατασκευών από Ο/Σ, ενσωματώνοντας το ECtools στην διαδικασία σχεδιασμού του Scia Engineer. Μέχρι τώρα οι κανονιστικές διατάξεις που υποστηρίζονταν ήταν οι Ευρωκώδικες με τα αντίστοιχα Εθνικά προσαρτήματα, αλλά με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε ότι πλέον το Scia Engineer + ECtools καλύπτει και του αμερικάνικους κανονισμούς ACI 318/11-ASCE/SEI 7-10.

Η νέα αυτή δυνατότητα θα δώσει ακόμα μεγαλύτερη ώθηση σε γραφεία που ασχολούνται με έργα εξωτερικού, σε χώρες όπου οι αμερικάνικοι κανονισμοί ακολουθούνται (π.χ. Μέση Ανατολή).

Για να υποστηρίξει και να επαληθεύσει την ορθότητα και την ποιότητα των αποτελεσμάτων που δίνει ο συνδυασμός Scia Engineer + ECtools, ο συνεργάτης μας Κος Πενέλης εξέδωσε μία πολύ λεπτομερή και εμπεριστατωμένη μελέτη που βασίζεται στην ανάλυση & σχεδιασμό ενός απλού κτιρίου αναφοράς, αλλά και του ίδιου του Κέντρου Πολιτισμού του ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, συγκρίνοτας τα αποτελέσματα με αυτά του ETABS. Όπως θα διαπιστώσετε και εσείς διαβάζοντας την μελέτη, όχι μόνο αποδεικνύεται η ποιότητα της ανάλυσης και του σχεδιασμού του Scia Engineer, αλλά γίνεται ξεκάθαρη η υπεροχή έναντι του ETABS σε σημεία όπως η προσομοίωση πλακοδοκών ή το meshing επιφανειακών στοιχείων.

Μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ την πλήρη μελέτη σε μορφή PDF