ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ

Category
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, ΧΑΛΥΒΑΣ
About This Project

Το Scia Engineer είναι το μοναδικό πρόγραμμα γενικής 3D στατικής ανάλυσης στην ευρωπαϊκή αγορά που διαθέτει την δυνατότητα της διαστασιολόγησης και ελέγχου ικριωμάτων και κατασκευών αντιστήριξης σύμφωνα με τις  διατάξεις του Ευρωκώδικα (EN 12810 – 12811), τόσο από χάλυβα όσο και από αλουμίνιο. Σε συνδυασμό με τις δυνατότητες μη-γραμμικής ανάλυσης, το Scia Engineer προσφέρει μία ακριβής προσομοίωση και μία ολοκληρωμένη λύση στον τομέα των ικριωμάτων, για αυτό άλλωστε και είναι η επιλογή των μεγαλύτερων εταιριών του κλάδου. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης οι βασικότεροι τύποι συνδέσεων (και από κατασκευαστές, όπως π.χ Layher), ενώ μέσα από την εισαγωγή custom διατομών μπορεί ο χρήστης να διαμορφώσει την δική του βιβλιοθήκη και να δημιουργήσει πρότυπα για την γρήγορη εισαγωγή τυπικών κατασκευών.