ΥΠΕΡΑΚΤΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Category
ΧΑΛΥΒΑΣ
About This Project

Λόγω της υπεροχής του στον τομέα των μεταλλικών κατασκευών, το Scia Engineer είναι ιδανικό και για υπεράκτιες κατασκευές που κατασκευάζονται εξ’ολοκληρου από χάλυβα. Ο συνδυασμός απλών γραμμικών μελών οποιασδήποτε διατομής, με την δυνατότητα χρήσης επιφανειακών πεπερασμένων στοιχείων που διαθέτει το Scia Engineer, μπορούν να αντιμετωπίσουν κάθε πιθανή γεωμετρία φορέα.

Ταυτόχρονα, οι προχωρημένες δυνατότητες ανάλυσης (μη-γραμμικές, δυναμικές, κτλ.) βοηθούν τον μελετητή να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε πρόκληση στον τομέα της ανάλυσης και ελέγχων.