ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Category
ΞΥΛΟ
About This Project

Όπως και σε άλλου είδους κατασκευές, έτσι και στις ξύλινες, το Scia Engineer προσφέρει πλήρη ελευθερία στην μοντελοποίηση, υποστηρίζοντας καμπύλους δοκούς αλλά και δοκούς μεταβλητών διατομών. Ο έλεγχος της κατασκευής σχεδιασμό γίνεται σύμφωνα με τις τελευταίες διατάξεις του EC-EN 1995-1-1, τόσο για έλεγχο σε οριακή κατάσταση αστοχίας όσο και για λειτουργικότητα.

Σε επίπεδο υλικών καλύπτονται τόσο απλή ξυλεία όσο και συγκολλητή. Η ξύλινη κατασκευή μπορεί να ελεγχθεί μαζί με την υπόλοιπη φέρουσα κατασκευή που αποτελείται από διαφορετικά υλικά, ενώ τα αποτελέσματα τεκμηριώνονται και εξάγονται στο τεύχος με ένα καθαρό και εμπεριστατωμένο τρόπο.