Νέο SCIA ENGINEER 18.1

ΤΟ SCIA ENGINEER 18.1 ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΛΗΨΗ!

Η τελευταία έκδοση επεκτείνει περαιτέρω τις λειτουργίες που παρουσιάστηκαν στο SCIA Engineer 18 με στόχο να βοηθήσει τους μηχανικούς να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους στον σχεδιασμό πολλαπλών υλικών, στις εργασιακές ροές BIM καθώς και στις καθημερινές εργασίες τους.

Η έκδοση 18.1 προσφέρει πλήθος βελτιώσεων στους τομείς του σκυροδέματος, του χάλυβα και του σύμμεικτου σχεδιασμού, του BIM, της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων και της συνολικής χρηστικότητας:

  • υποστήριξη σύμμεικτων δοκών με πολλαπλά ανοίγματα σύμφωνα με τις δημοσιεύσεις SCI και καλύτερη πρόβλεψη δονήσεων δαπέδου,
  • υπολογισμός του απαιτούμενου οπλισμού σε δοκούς και κολώνες σύμφωνα με τον κώδικα SIA 262: 2013,
  • αποτελέσματα μαθηματικών τύπων για το σχεδιασμό των μελών χάλυβα,
  • επανασχεδιασμένο πίνακα υλικών,
  • εισαγωγή αρχείων IFC4,
  • και πολλά άλλα…