ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 16

Το SCIA Engineer 16 φέρνει ένα πολύ μεγάλο αριθμό νέων στοιχείων και βελτιώσεων, που εκτείνονται σε όλο το φάσμα της διαδικασίας που ακολουθεί ο μηχανικός για την παραγωγή μίας μελέτης. Μερικές από αυτές αφορούν συγκεκριμένα είδη κατασκευών, και άλλα απλά κάνουν την καθημερινή εργασία του δομοστατικού μηχανικού πολύ πιο εύκολη.

Οι βελτιώσεις βρίσκονται σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας μίας μελέτης: την αρχική μοντελοποιήση, την ανάλυση, τους κανονιστικούς ελέγχους και το τεύχος υπολογισμών, και όλες έχουν ένα κοινό στόχο: την ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ.

Οι βασικές βελτιώσεις περιλαμβάνουν:

 • Πολύ γρηγορότερο, διαφανή και εμπεριστατωμένο σχεδιασμό δοκών, στύλων και πλακοδοκών από σκυρόδεμα
 • Ένα νέο εργαλείο “Έλέγχου διατομής” για λεπτομερή ανάλυση μίας διατομής σκυροδέματος
 • Προσθήκες στον σχεδιασμό σύμμεικτων δοκών σύμφωνα με AISC και EN1994
 • Σεισμικό σχεδιασμό πλαισίων και τοιχείων σύμφωνα με τους αμερικάνικους κανονισμούς
 • Διάφορες βελτιώσεις στο πλέγμα πεπερασμένων στοιχείων και σε προχωρημένες αναλύσεις.

SCIA Engineer 16 offers a full solution for design and code-checking of reinforced concrete beams, columns and ribs according to Eurocode EN1992-1 including the National Annexes. The main benefits are:

 • Support of any cross-section shape, even for column design
 • All internal forces taken into account: normal force, bending moments, shear forces and torsion
 • Clear and transparent reporting including applied formulas and references to code clauses
 • NEW: safe design thanks to the shift rule for bending moments
 • NEW: economical design thanks to the reduction of shear forces and moments above supports
 • NEW: parallel processing giving over 300% speed improvement when using 4 cores
 • Other improvements include calculation of the limit height of the concrete compression zone according to Dutch national annex, enhanced visualisation for results, calculation of deflections based on the minimum beam stiffness applicable to all situations, and much more.

The integration of ECtools into SCIA Engineer (for seismic capacity design) has been much improved and all functions are now located in the standard concrete menu.

Moreover, a push-over analysis with an advanced fibre-model can be performed to obtain the push-over curve. The calculation report generated in ECtools is displayed in SCIA Engineer and, optionally, included in Engineering Report.

Comprehensive Eurocode design of 1D members

SCIA Engineer 16 offers a full solution for design and code-checking of reinforced concrete beams, columns and ribs according to Eurocode EN1992-1 including the National Annexes. The main benefits are:

 • Support of any cross-section shape, even for column design
 • All internal forces taken into account: normal force, bending moments, shear forces and torsion
 • Clear and transparent reporting including applied formulas and references to code clauses
 • NEW: safe design thanks to the shift rule for bending moments
 • NEW: economical design thanks to the reduction of shear forces and moments above supports
 • NEW: parallel processing giving over 300% speed improvement when using 4 cores
 • Other improvements include calculation of the limit height of the concrete compression zone according to Dutch national annex, enhanced visualisation for results, calculation of deflections based on the minimum beam stiffness applicable to all situations, and much more.
Coupled-Set AutoDesign

The Coupled-Set AutoDesign is a new optimisation routine that works best for e.g., a user-defined set of steel (or other) profiles where several different dimensions can vary (height, width, thickness, etc.) in a range of discreet values and where some dimensions depend on another (i.e., sections of larger height are only produced with a limited range of thickness)

Scaffolding – Layher coupler

The scaffolding coupler library of SCIA Engineer has been extended with the Layer Allround LW type. Code-checks for scaffolding take into account all specific coefficients and design procedures for this particular coupler.

 

Unit warping stresses in the section library

A table of unit stresses (per fibre) in the Cross-section Library has been extended with values for unit warping and unit torsion.

 

Steel connections enhancements
 • A new summary output is now available alongside the brief and detailed reports.
 • A new output for splice connections includes more details.
 • Optimised algorithms results in faster connection checks.
 • Calculations related to Beam Flange And Web In Compression are also faster and provide clearer output.
 • Moment-stiff end-plate connections with four bolts per row are now theoretically better understood. In order to offer a safe verification technique for such connections, SCIA has synthesised the findings of several scientific publications. The implemented connection check is based on the component method and is in full agreement with EN 1993-1-8.
 • The update of connection stiffness has been improved through several modifications and extensions of the algorithm, e.g. both the positive and the negative branches of the moment-rotation graph are generated.
 • SCIA Engineer newly supports weak-axis bending moments and related shear forces. Consequently, strong-axis moment connections can be subject to strong- and weak-axis bending simultaneously.
Virtual joist

The virtual joist functionality within SCIA Engineer delivers capabilities that span the gap between traditional design procedures used by engineers and detailed analysis done by manufacturers. As a result, users can optimize structures with complex geometry and loading conditions, while also providing joist designations that are in line with today’s standards.

A typical scenario is:

 • An initial member is selected from the virtual joist available in the profile library.
 • The linear calculation and unity check are executed.
 • AutoDesign can be optionally started to selects criteria for which the joist should be optimized: depth, weight, or moment of inertia.
 • The model is updated based on the recommended optimal joist size and the analysis is repeated.
 • The required design method must be specified (ASD or LRFD).
Design according to EN 1994

SCIA Engineer 16 features a comprehensive solution for the modelling, analysis and design of composite beam floor systems.

The new features added to the composite design module include:

 • lateral-torsional buckling (LTB) checks according to EN 1994-1,
 • comprehensive fire safety verification according to EN 1993-1-2 & EN 1994-1-2, for both the construction and final (exploitation) stages,
 • simple and optionally filtered selection of a suitable decking from a catalogue of European, British and North American manufacturers,
 • optional extension of the existing catalogue with user-input sheeting,
 • increased torsional stiffness of the steel section due to the presence of the decking,
 • diaphragms contribute to the overall load-bearing capacity,
 • the finite element model takes into account the stiffness of the composite slab as well as the (partial) shear connection between steel beams and concrete slab,
 • parasitic bending moments at the ends of, e.g., simple beams are avoided,
 • all loads are first transferred to the secondary beams, which in turn transfer load to the primary beams as concentrated forces,
  stiffness in the weakened direction of the slab is compensated by increased stiffness of the beams in order to obtain a realistic behaviour of the floor as a whole,
 • simplified approach for limitation of crack widths according to EN 1994-1-1, §7.4. 2 and §7.4. 3,
 • evaluation of the contribution of variable loads to the final deflections obtained in the FEM calculations, which means that all required deflection checks can now be performed.
Design according to AISC 360-10

SCIA Engineer 16 offers also solution for the modelling, analysis and design of composite beam floor systems according to the U.S. codes.

The new features added to the composite design module include:

 • simple and optionally filtered selection of a suitable decking from a catalogue of European, British and North American manufacturers,
 • optional extension of the catalogue with user-input sheeting,
  increased torsional stiffness of the steel section due to the presence of the decking,
 • diaphragms contribute to the overall load-bearing capacity,
 • the finite element model takes into account the stiffness of the composite slab as well as the (partial) shear connection between steel beams and concrete slab,
 • parasitic bending moments at the ends of, e.g., simple beams are avoided,
 • all loads are first transferred to the secondary beams, which in turn transfer load to the primary beams as concentrated forces,
  stiffness in the weakened direction of the slab is compensated by increased stiffness of the beams in order to obtain a realistic behaviour of the floor as a whole
 • AutoDesign optimizes the structure considering the following four limit states: ULS (Ultimate Limit state) and SLS (Serviceability Limit State) unity checks in the construction stage, ULS and SLS unity checks in the final stage.
New analysis options and capabilities
 • The general plasticity module, which includes Von Mises yield condition, has been extended with new types: Tresca yield condition, Mohr-Coulomb condition, and Drucker-Prager yield condition.
 • New parameters in the Solver setup increase the stability of non-linear analysis, allow the user to neglect masses in a specific direction and choose a preferable method for the time history analysis.
 • The option to specify the thickness of loose layer at contact level improves the stability of the Soil-in calculation.
 • Triangular elements are now used for the analysis of membranes, if necessary. The algorithm automatically selects the best suitable type of the element.
 • A new possibility for seismic calculation has been implemented – Equivalent Lateral Forces (ELF). It is the most well known method for the seismic analysis of structures. Although it is quite conservative, its simplicity makes it very popular for seismic design.
 • The automatic mesh refinement now considers not only one load case, but a user-defined group of load cases. (read more)
Evaluation of results
 • The 3D stress has been extended with 2D strains. It is now possible to see and evaluate basic total strain, principal total strain, basic plastic strain, and principal plastic strain.
 • The display of 3D stress results now also handles the situation when the load is not applied in the shear centre but in the centroid. For uniaxial symmetric cross-sections (mostly steel sections C, U) the position of the shear centre differs from the location of the centroid and this eccentricity causes additional torsional moment.
 • The evaluation of results for Open Checks or checks in the Concrete 15 menu can be simplified and sped up via a generation of a single linear combination derived from the envelope combination for a selected type of extreme.
Table Results
 • A Red “X” mark shown on the FE mesh of the model helps locate the position of a particular value from the Table Results in the model.
 • The refresh of results in Table Results can be sped up via option Load Result.
 • Table Results can be opened via a newly added Action Button directly from the Property window.
 • A new option makes it possible to reduce the total size of the project, e.g. when sharing it with a colleague via Internet.
  If any tab in Table Results becomes invalid, it can be quickly regenerated using a new Regenerate Current Tab button.
 • When performing a check of a concrete member (using the Concrete 15 menu), a detailed check can be invoked by double-clicking on the required row in Table Results.
 • Clicking on a row in Table Results selects (and highlights) the corresponding entity in the graphical window. This feature applies to the Concrete 15 menu only.
 • The validity status of the results for a particular tab is notified in the bottom left corner of the table.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Scia Resource Center – Ότι θέλετε να μάθετε για το Scia Engineer. Τεχνικά κείμενα, παραδείγματα, video, και πολλές άλλες πληροφορίες
 • E-learning – Online πλατφόρμα εκμάθησης του Scia Engineer με παραδείγματα, tutorials και video