ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 16.1

Το SCIA Engineer 16.1 βασίζεται πάνω στις ισχυρές βάσεις που έθεσε η έκδοση 16, και προσθέτει καινούργιες βελτιώσεις και επεκτάσεις σε πολλούς τομείς του προγράμματος. Ο βασικός στόχος αυτής της αναβάθμισης είναι η βελτίωση του σχεδιασμού οπλισμένου σκυροδέματος, οι μεταλλικές συνδέσεις, και οι σύμμεικτες δοκοί σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς. Όπως πάντα, έχουμε συμπεριλάβει πολλές βελτιώσεις που κάνουν ευκολότερη και ταχύτερη την καθημερινή εργασία.

ΤΑ ΒΑΣΙΝΑ ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ…

  • Η διαδικασία του σχεδιασμού για δοκούς και υποστυλώματα σκυροδέματος έχει επεκταθεί με την μετατροπή του απαιτούμενου οπλισμού σε πραγματικό 3D βασικό και πρόσθετο οπλισμό (practical reinforcement)
  • Νέα λύση για τον σχεδιασμό πλακών σκυροδέματος σύμφωνα με τον αμερικάνικο κανονισμό.
  • Πλήρης ενωμάτωση του Concrete Section Check μέσα στο SCIA Engineer
  • Ενημερωμένος και βελτιωμένος σχεδιασμός σύμμεικτων δοκών σύμφωνα με  EN και AISC
  • Πολλές βελτιώσεις σε σχέση με την καθημερινή εργασία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  • Scia Resource Center – Ότι θέλετε να μάθετε για το Scia Engineer. Τεχνικά κείμενα, παραδείγματα, video, και πολλές άλλες πληροφορίες
  • E-learning – Online πλατφόρμα εκμάθησης του Scia Engineer με παραδείγματα, tutorials και video