ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 15

Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε την κυκλοφορία της νέας έκδοσης 15 του Scia Engineer, που φέρνει πολλά σημαντικά νέα στοιχεία και βελτιώσεις, δείχνοντας για ακόμα μία φορά την προσήλωση της εταιρίας στην συνεχή εξέλιξη του λογισμικού έτσι ώστε να παραμένει πάντα η κορυφαία επιλογή στον τομέα του δομοστατικού σχεδιασμού, αλλά και να επιβραβεύει τους χιλιάδες χρήστες του, με την εμπιστοσύνη που δείχνουν σε αυτό.

Η κορωνίδα των νέων χαρακτηριστικών της έκδοσης 15 είναι το εντελώς επανασχεδιασμένο κομμάτι του σκυροδέματος, βασισμένο στην καινοτόμα τεχνολογία των Design forms, που επιτρέπει πλέον πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα (εκμεταλλευόμενο και πολλαπλούς πυρήνες), αλλά πολύ μεγαλύτερη διαφάνεια και εποπτικότητα όσον αφορά τα αποτελέσματα. Ταυτόχρονα, προσφέρει και νέους τύπους διατομών αλλά και ελέγχους, ενώ το συνολικό περιβάλλον χρήσης έχει εκμοντερνιστεί και απλοποιηθεί.

Άλλο σημαντικό νέο στοιχείο της έκδοσης 15 είναι ο νέος τρόπος ανάλυσης (βάσει πεπερασμένων στοιχείων) αλλά και σχεδιασμού για σύμμεικτες δοκούς, που προσφέρει ακόμα πιο λεπτομερή αποτελέσματα, αλλά πολύ πιο εύκολη εισαγωγή των δεδομένων.

Τέλος επιγραμματικά να αναφέρουμε και άλλα νέα χαρακτηριστικά, όπως:

  • Πλαστική ανάλυση για μεταλλικά φύλλα και κελύφη (2D)
  • Επέκταση των Open Design checks σε επιφάνειες (2D) και κόμβους (0D)
  • Εμφάνιση 3D τάσεων και σε επιφανειακά στοιχεία (2D)
  • Βελτιώσεις στις μεταλλικές συνδέσεις
  • Προσθήκη και των αποτελεσμάτων ανάλυσης σε μορφή πίνακα
  • Αναθεωρήσεις του Ευρωκώδικα 3
  • Βελτιώσεις στο Τεύχος υπολογισμών
  • …και άλλα πολλά!

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
ΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  • Scia Resource Center – Ότι θέλετε να μάθετε για το Scia Engineer. Τεχνικά κείμενα, παραδείγματα, video, και πολλές άλλες πληροφορίες
  • E-learning – Online πλατφόρμα εκμάθησης του Scia Engineer με παραδείγματα, tutorials και video