ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 15.3

Η έκδοση SCIA Engineer 15.3 είναι ένα service release που σκοπό έχει κυρίως να βελτιώσει την ποιότητα του προγράμματος και να διορθώσει διάφορα bugs. Παράλληλα όμως περιέχει και διάφορες βελτιώσεις και νέα στοιχεία, εκ των οποίων τα πιο βασικά αναφέρουμε παρακάτω:

​Steel-Concrete Composite Structures

 • Updated manufacturers catalogues for steel decks, including filtering per region
 • Support for re-entrant stiffeners in decks
 • Steel decking provides additional torsional restraint to LTB in construction stage
 • Support for simplified one-way decks
 • LTB checks to EN 1994-1 (previously only to AISC 360).
 • Fire safety verification according to EN 1993-1-2/EN 1994-1-2
 • Limitation of crack widths as per EN 1994-1-1, §7.4.2-3.

Steel Connections

 • Additional output type: “summary” output (next to brief and detailed)
 • Support for the “20% rule” in the verification of the Beam flange and web in compression for moment-stiff connections.
 • Output of bolt-row classification and effective lengths of T-stubs for splice connections
 • Support of 4 bolts per row in moment-stiff end-plate connection

Reinforced Concrete Structures

 • Design and code-checks of ribs in slabs.
 • New reinforcement template for cross-shaped sections
 • New approach to the deflections of 1D member based on the search for a minimal beam stiffness

General Improvements

 • Selected rows in the Table Results are indicated on the model by a “red cross” mark
 • Faster refresh of Table Results after modifications in the Property Window
 • Easy removal of no longer required Table Results to reduce the project size
 • Automatic Mesh Refinement can now be performed for a group of load cases
 • Filters are now available also in the System Libraries (e.g. for manufactured profiled sheeting).
 • Fast feedback through “Smiley” icons on the application window.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Scia Resource Center – Ότι θέλετε να μάθετε για το Scia Engineer. Τεχνικά κείμενα, παραδείγματα, video, και πολλές άλλες πληροφορίες
 • E-learning – Online πλατφόρμα εκμάθησης του Scia Engineer με παραδείγματα, tutorials και video