ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ SCIA ENGINEER

Όπως έχει αναφερθεί και σε άλλες σελίδες, ένα από τα ισχυρά πλεονεκτήματα του Scia Engineer είναι η πληρότητα του σε επίπεδο ανάλυσης και ελέγχου για όλα τα βασικά δομικά υλικά, επιτρέποντας στην χρήστη να χρησιμοποιεί ένα και μόνο πρόγραμμα για όλες τις μελέτες του – και το σημαντικότερο – ακόμα και στο ίδιο 3D μοντέλο.

Αναλυτικά, τα υλικά που μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει στο Scia Engineer:

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Περιλαμβάνονται όλες οι ποιότητες οπλισμένου σκυροδέματος με τις αντίστοιχες των οπλισμών, αλλά και το προεντεταμένο σκυρόδεμα (pre-tensioned και post-tensioned)

ΧΑΛΥΒΑΣ

Περιλαμβάνονται όλες οι ποιότητες δομικού χάλυβα, όπως επίσης και διατομών ψυχρής έλασης. Επίσης με την δυνατότητα επεξεργασίας των ιδιοτήτων ο χρήστης μπορεί να προσομοιώσει και άλλα είδη, όπως ανοξείδωτο χάλυβα

ΞΥΛΟ

Καλύπτονται όλες οι βασικές ποιότητες δομικής ξυλείας, συμπεριλαμβανομένης και της συγκολλητής ξυλείας πολλαπλών στρώσεων

ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

Το υλικό της τοιχοποιίας είναι απόλυτα επεξεργάσιμο από τον χρήστη, έτσι ώστε να μπορούν να προσομοιωθούν διαφορετικά είδη τοιχοποιίας.

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

Περιλαμβάνονται όλες οι βασικές ποιότητες αλουμινίου που χρησιμοποιούνται σε δομικά συστήματα, όπως προσόψεις υαλοστασίων, φωτοβολταικά συστήματα, κ.α.

ΑΛΛΟ

Μέσω της επιλογής ελεύθερου υλικού, ο χρήστης μπορεί να προσομοιώσει και άλλα υλικά που συμμετέχουν στην στατική συμπεριφορά μίας κατασκευής, όπως π.χ. γυαλί ή σανίδες OSB, τοποθετώντας τα κατάλληλα αδρανειακά χαρακτηριστικά.