ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΟ SCIA ENGINEER

Στην σελίδα αυτή παρουσίαζουμε πτυχιακές και μεταπτυχιακές εργασίες που έχουν γίνει στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο, από φοιτητές που χρησιμοποιήσαν για αυτό τον σκοπό την εκπαιδευτική έκδοση του Scia Engineer.  Σκοπός μας είναι να αναδείξουμε τις προσπάθειες των νέων αυτών μηχανικών που είναι πραγματικά αξιέπαινες, αλλά και να μεταδώσουμε την γνώση και τα συμπεράσματα που αποκομήθηκαν, σε όλους όσους ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα, τόσο για το ίδιο το πρόγραμμα, όσο και για τις εφαρμογές που μπορεί να έχει.

Ταυτόχρονα, καλούμε και όλους τους φοιτητές που ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν στο μέλλον το Scia Engineer για την πτυχιακή τους εργασία, να διαβάσουν τις εργασίες αυτές, οι οποίες θα τους δώσουν πιθανώς ερεθίσματα για τον τρόπο με τον οποίο θέλουν να παρουσιάσουν και αυτοί την δική τους εργασία.

Τέλος, η εταιρία μας είναι πάντα διαθέσιμη σε όλους τους φοιτητές, προσφέροντας δωρεάν άδειες χρήσης, αλλά και τεχνική βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστούν.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟΥ ΜΕ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟΥ ΜΕ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Στόχος της εργασίας είναι η ανάδειξη της χρήσης χαλύβδινων στοιχείων ως μία ευέλικτη και αποτελεσματική μέθοδος ενίσχυσης υφιστάμενων κτιρίων, τνω οποίων η όψη, και πολλές φορές και το εσωτερικό, έχουν κριθεί διατηρητέα. Στην εργασία αυτή που αποτελεί μία πραγματική μελέτη, μελετήθηκε και η προσθήκη ενός επιπλέον ορόφου.

Φοιτητής: Ευθυμιάδου Θάλεια
Ίδρυμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Υπεύθ. καθηγητής: Λέκτορας Ευάγγελος Ευθυμίου
Επιβλ. καθηγητές: Χ. Μπανιωτόπουλος, Δρ. Θ. Νικολαίδης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΕΦΥΡΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΕΦΥΡΩΝ
Η μελέτη αυτή έχει ως στόχο να παρουσιάσει τα δυνητικά πλεονεκτήματα του χάλυβα υψηλής αντοχής (HSS) στην περίπτωση των γεφυρών, αλλά και τα πιθανά μειονεκτήματα. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στην υψηλής αντοχής ποιότητα χάλυβα έως S700 σε βαφή και επαναφορά καθώς αναμένεται να προσφέρει τη μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση βάρους.

Φοιτητής: Ελένη Γώγου
Ίδρυμα: TU Delft
Υπεύθυνος καθηγητής: Ir. F.S.K. Bijlaard
Χώρα: Ολλανδία
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΟΛΥΟΡΟΦΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΟΛΥΟΡΟΦΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
Σε αυτή την εργασία γίνεται προσπάθεια διερεύνησης της συμπεριφοράς ενός πολυώροφου μεταλλικού κτιρίου με ορθογωνική κάτοψη. Από το σύνολο της παραπάνω εργασίας εξάγονται συμπεράσματα που αφορούν τόσο το χωρικό προσομοίωμα όσο και την μόρφωση του φέροντα οργανισμού τέτοιας μορφής κτιρίων.

Φοιτητής: Ευάγγελος Ι. Κουτελιδάκης
Ίδρυμα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Υπεύθυνος καθηγητής: Δρ. Ιωάννης Βάγιας
ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ
ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ
Αντικείμενο της εργασίας αποτελεί η μελέτη του φορέα μιας μεταλλικής πεζογέφυρας στην Λ. Βουλιαγμένης στο ύψος της Γλυφάδας, για την ασφαλή πρόσβαση των παιδιών στα σχολεία τους. Η επιλογή του σχεδιασμού της γέφυρας έγινε μέσω μελέτης 3 διαφορετικών στατικών μοντέλων και τελικώς, επιλογή της βέλτιστης λύσης εξ αυτών.

Φοιτητής: Ιάσων Κ. Βαρδακούλιας
Ίδρυμα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Υπεύθυνος καθηγητής: Δρ. Ιωάννης Κ. Βάγιας
ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΜΠΑΜΠΟΥ
ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΜΠΑΜΠΟΥ
Σε αυτή την εργασία, επαληθεύτηκε η τεχνική εφικτότητα της κατασκευής ενός κτιρίου 4 ορόφων με μπαμπού ως το κύριο δομικό υλικό του φορέα. Για τον σκοπό αυτό, ένα μικτό υλικό αναπτύχθηκε, αποτελούμενο από μπαμπού και σκυρόδεμα, που συνδυάζει τα πλεονεκτήματα και των δύο υλικών σε ένα στοιχείο.

Φοιτητής: Débora Coting Braga
Ίδρυμα: Instituto Mauá de Tecnologia
Υπεύθυνος καθηγητής: Dr. Cassia S. Assis
Χώρα: Βραζιλία
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Αντικείμενο της εργασίας είναι η μελέτη και ο σχεδιασμός ενός σύμμικτου κτιρίου μεγάλου ύψους το οποίο θα έχει τη δυνατότητα ενεργειακής αυτονομίας, μέσω εκμετάλλευσης της αιολικής ενέργειας. Ο σχεδιασμός στηρίχθηκε στην λογική της μετατροπής των μειονεκτημάτων ενός ψηλού κτιρίου σε προτερήματα, καθώς και στην βέλτιση λειτουργικότητα.

Φοιτητής: Θεόδωρος Χ. Μούρτης
Ίδρυμα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Υπεύθυνος καθηγητής: Δρ. Ιωάννης Κ. Βάγιας
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΕ ΚΟΠΩΣΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΕ ΚΟΠΩΣΗ
Η εργασία ασχολείται με το φαινομένο της κόπωσης των υλικών, και ειδικότερα των μετάλλων, και γίνεται εφαρμογή του ελέγχου κόπωσης σε σύμμεικτη γέφυρα 155m. Αναλύεται το θεωρητικό κομμάτι του φαινομένου, αλλά παρουσιάζονται και οι κανονιστικοί έλεγχοπι που διέπουν τις σιδηρές και σύμμεικτες κατασκευές.

Φοιτητής: Σπυρίδων Γ. Γιαννάτος
Ίδρυμα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Υπεύθυνος καθηγητής: Δρ. Ιωάννης Κ. Βάγιας
ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΥΠΕΡΑΚΤΙΑΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΥΠΕΡΑΚΤΙΑΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ
Η εργασία ασχολείται με την σύγκριση διαφορετικών τύπων στήριξης και θεμελίωσης υπεράκτιων ανεμογεννητριών. Μελετούνται οι διάφορες δυσκολίες στον σχεδιασμό του φορέα στήριξης και της θεμελίωσης λόγω των μεγάλων βαθών, αλλά και του μεγάλου ύψους και ανοίγματος των γεννητριών. 

Φοιτητής: Martijn van Wijngaarden
Ίδρυμα: Delft University of Technology
Υπεύθυνος καθηγητής: Ir. P.G.F. Sliggers, Dr. Ir. P.C.J. Hoogenboom
Χώρα: Ολλανδία
ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΜΙΚΤΟΥ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΦΥΤΕΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ
ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΜΙΚΤΟΥ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΦΥΤΕΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ
Στην παρούσα εργασία εξετάστηκε, ελέγχθηκε και βελτιστοποιήθηκε το υπό κατασκευή σύμμικτο κτίριο, προορισμένο να στεγάσει το νηπιαγωγείο του κολλεγίου στην περιοχή του Ψυχικού. Η τελική επιλογή των δομικών στοιχείων έγινε με σκοπό τη δημιουργία ενός κτιρίου το οποίο θα είναι ασφαλές, λειτουργικό και οικονομικό.

Φοιτητής: Δανάη Σ. Σκανδάλη
Ίδρυμα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Υπεύθυνοι καθηγητές: Δρ. Ιωάννης Κ. Βάγιας – Φαίδων Καρυδάκης
ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΤΡΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΤΡΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Σε αυτή την μεταπτυχιακή εργασία διερευνήθηκε η σεισμική απόκριση του φορτίου της τοιχοποιίας της εκκλησίας με το καμπαναριό μιας βασιλικής. Παρουσιάστηκε και μια προσέγγιση που στοχεύει στη μείωση των αναπτυσσομένων τάσεων, με την τοποθέτηση ράβδων χάλυβα στο σώμα της τοιχοποιίας.

Φοιτητής: Μάριος Φιλιππουπολίτης
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Πάτρας
Υπεύθυνος καθηγητής: Φυλλίτσα Καραντώνη
ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΟΦΗΣ ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΕ ΕΦΕΛΚΥΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΟΦΗΣ ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΕ ΕΦΕΛΚΥΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ο στόχος της μεταπτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της χρήσης μιας δομής μορφής δακτυλίου εφελκυσμούσυμπίεσης, ως οροφή ποδοσφαιρικού γηπέδου, και το πώς να χρησιμοποιηθούν τα οφέλη της στο μέγιστο βαθμό ώστε να είναι μία αποτελεσματική δομή οροφής για τέτοιες κατασκευές.

Φοιτητής: Ivar Boom
Ίδρυμα: Delft University of Technology
Υπεύθυνος καθηγητής: Prof. Ir. R. Nijsse
Χώρα: Ολλανδία
ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΕ ΚΕΛΥΨΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ
ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΕ ΚΕΛΥΨΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ
Στόχος της εργασίας είναι εξετάσει τις δυνατότητες εφαρμογής σκυροδέματος υψηλής αντοχής σε λεπτά κελύφη με μεγάλα ανοίγματα και να διευρευνήσει την δομική συμπεριφορά τους σε σχέση με την αποδοτικότητα του υλικού και την δυνατότητα πολύπλοκων μορφών.

Φοιτητής: Richard Niels ter Maten
Ίδρυμα: Delft University of Technology
Υπεύθυνος καθηγητής: Prof.dr.ir. J.C. Walraven
Χώρα: Ολλανδία
ΑΝΑΛΥΣΗ & ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ & ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κύριο αντικείμενο της εργασίας είναι η στατική ανάλυση και διαστασιολόγηση ενός μεταλλικού κτιρίου με χρήση κατοικίας, σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες, καθώς και η εξέταση ζητημάτων όπως το κελύφος του φορέα, η ενεργειακή συμπεριφορά του, αλλά και ο προσδιορισμός του κόστους μιας τέτοιας κατασκευής.

Φοιτητής: Άννα Ι. Γοργογιάννη
Ίδρυμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Υπεύθυνος καθηγητής: Λέκτορας Ε. Ευθυμίου
Επιβλέποντες καθηγητές: Χ. Μπανιωτόπουλος, Δρ. Θ. Νικολαίδης

Είσαι φοιτητής και θέλεις να παρουσιάσεις εδώ την εργασία σου?   Επικοινώνησε μαζί μας