ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 9001: 2015

Η SCIA εξασφαλίζοντας την ανανέωση της πιστοποίησης για το εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001: 2015 που ισχύει μέχρι τις 21 Οκτωβρίου 2021 αποδεικνύει την εγκυρότητα και την ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες της.

Από το 2001, κάθε υπάλληλος, από τον απλό προγραμματιστή μέχρι τον διευθύνοντα σύμβουλο, υποχρεούται να υποβληθεί και να επιτύχει σε εξετάσεις που σχετίζονται με τις διεργασίες, την πολιτική και τις διαδικασίες στον τομέα τους.

ΤΑ ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

  • Η SCIA προσφέρει ένα πρότυπο λογισμικό για τη μοντελοποίηση, ανάλυση, σχεδιασμό και detailing για μηχανικούς και εργολάβους, βιομηχανικά και κυβερνητικά γραφεία.
  • Η SCIA παρέχει εργαλεία παραγωγικότητας για τεχνικούς και μηχανικούς.
  • Η SCIA προσφέρει εκπαίδευση και συμβουλευτικές υπηρεσίες για τα προγράμματα της και με τα σχετικά με την SCIA προϊόντα.

ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:

  • SCIA nv – Industrieweg 1007 – 3540 Herk-de-Stad, Belgium
  • SCIA Nederland BV – Wassenaarweg 40 – 6843 NW Arnhem, The Netherlands
  • SCIA sarI – Place du Général de Gaulle 16, 59800 Lille, France
  • SCIA s.r.o. – Slavièkova 827/1A, 638 00 Brno, Czech Republic
  • SCIA s.r.o. – Evropská 2591/33E, 160 00 Praha, Czech Republic
  • SCIA s.r.o. – Murgašova 1298/16, 010 01 Žilina, Slovakia

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας συμβάλλει σημαντικά στη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών και της ικανοποίησης των πελατών μας!