ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το Scia Engineer διατίθεται σε κάποιες προκαθορισμένες εκδόσεις, ανάλογα με το είδος των κατασκευών και το επίπεδο δυνατότητων, έτσι ώστε να καλύπτει όσο το δυνατόν καλύτερα – αλλά και με τον πλέον οικονομικό τρόπο – τις απαιτήσεις των πολιτικών μηχανικών.

Πλέον των εκδόσεων αυτών το Scia Engineer διαθέτει κάποιες έξτρα λειτουργίες (οι οποίες αφορούν εξειδικευμένες περιπτώσεις κατασκευών), που ο χρήστης μπορεί αν θέλει να τις προσθέσει σε οποιαδήποτε έκδοση διαθέτει. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να επεκτείνει ακόμα περισσότερο τις δυνατότητες του προγράμματος ώστε να αντανακλά ακριβώς τις ανάγκες του γραφείου του.

Δείτε παρακάτω τις βασικές εκδόσεις του Scia Engineer:

STEEL EDITION

ΥΛΙΚΑ: Χάλυβας

Η έκδοση αυτή απευθύνεται σε Μηχανικούς ή εργοστάσια μεταλλικών κατασκευών που θέλουν να κάνουν ανάλυση και έλεγχο κατασκευών από χάλυβα, ανεξαρτήτως μεγέθους και πολυπλοκότητας. Η εύκολη εισαγωγή ευθύγραμμων ή καμπύλων γραμμικών και επιφανειακών μελών δίνουν στον χρήστη απόλυτη ελευθερία να δημιουργήσει ένα 3D μοντέλο οποιαδήποτε μορφής.

Η Steel edition περιλαμβάνει επίσης μία εκτενέστατη βιβλιοθήκη από διατομές χάλυβα, από τις κλασικές μέχρι διατομές ψυχρής έλασης και συγκολλητές σύνθετες διατομές. Η μοντελοποίηση και ο έλεγχος των συνδέσεων γίνεται απευθείας πάνω στο 3D μοντέλο, ενώ υπάρχει δυνατότητα αυτόματης παραγωγής 2D σχεδίων για τον φορέα και τις συνδέσεις.

Αν θέλετε την κορυφαία λύση για μεταλλικές κατασκευές, τότε το Steel Edition είναι για εσάς!

PROFESSIONAL EDITION

ΥΛΙΚΑ: Σκυρόδεμα, Χάλυβας, Ξύλο (προαιρετ. Τοιχοποιία, Σύμμεικτα)

Η έκδοση Professional Edition είναι η πιο δημοφιλής έκδοση καθώς καλύπτει το μεγαλύτερο ποσοστό των μηχανικών που χρειάζεται ένα στατικό πρόγραμμα υψηλής ποιότητας το οποίο να συνδυάζει όλα τα βασικά υλικά. Απευθύνεται σε αυτούς που έχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις σε επίπεδο ανάλυσης, ελέγχων και ΒΙΜ τεχνολογίας, και μπορεί να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε γεωμετρία φορέα, καθώς διαθέτει τις μέγιστες δυνατότητες μοντελοποίησης, και φόρτισης του φορέα.

Η προσομοίωση του μοντέλου γίνεται με πεπερασμένα στοιχεία (γραμμικά και επιφανειακά) καθώς και καμπύλα στοιχεία (πλάκες και γραμμικά μέλη), με αυτόματη παραγωγή πλέγματος.  Οι δυνατότητες ανάλυσης περιλαμβάνουν στατική (γραμμική και γεωμετρική μη-γραμμική), ευστάθεια και δυναμική/σεισμική. Ο σχεδιασμός γίνεται με Ευρωκώδικα, ενώ όσον αφορά το σκυρόδεμα υπάρχει δυνατότητα εισαγωγής και ελέγχου 3D οπλισμού από τον χρήστη. Σε επίπεδο διαστασιολόγησης εκτός απο τους συνήθεις ελέγχους, περιλαμβάνει και έλεγχους πυραντοχής για χάλυβα και σκυρόδεμα, έλεγχο μεταλλικών διατομών ψυχρής έλασης και μοντελοποίηση/έλεγχο μεταλλικών συνδέσεων.

Η Professional Edition  είναι ο ιδανικός τρόπος να μπείτε και εσείς στο μοναδικό κόσμο του Scia Engineer!

EXPERT EDITION

ΥΛΙΚΑ: Σκυρόδεμα, Χάλυβας, Ξύλο, Προεντεταμένο σκυρόδεμα (προαιρετ. Τοιχοποιία, Σύμμεικτα)

Η έκδοση αυτή (που είναι η μεγαλύτερη διαθέσιμη) επεκτείνει ακόμα περισσότερο τις δυνατότητες της Professional και απευθύνεται στα μελετητικά γραφεία που ασχολούνται εκτός των άλλων, και με έργα γεφυροποιίας, αλλά επίσης και σε εργοστάσια προκατασκευών, καθώς διαθέτει όλα τα απαραίτητα modules της προέντασης, είτε πρόκειται για κτιριακά έργα, είτε για γέφυρες.

Μερικές από τις επιπλέον δυνατότητες είναι η προχωρημένη εισαγωγή φορτίων οχημάτων και τρένων, υπολογισμό φάσεων κατασκευής, έλεγχος μελών από προεντεταμένο σκυρόδεμα με χρονοιστορία (creep, ageing, relaxation, losses), και άλλα…  Επίσης γίνεται ανάλυση καλωδιωτών στοιχείων και μεμβράνων, αλλά και ειδικός έλεγχος για την αλληλεπίδραση εδάφους-φορέα.

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ?
 SteelProfessionalExpert
MODELLING
Geometry modelling in 3D: straight or curved beams, columns, walls, slabs, shells including intersections
Productivity toolbox: table input, storeys, project templates, etc.
Engineering Report
General cross-section editor
Parametric modelling
INTEROPERABILITY
BIM Toolbox: conversion from structural model to analysis model, revision management, etc.
Revit link
TEKLA link
Etabs link
LOAD GENERATORS
Load panels
Climatic loads: generator of wind and snow loads
Mobile loads: influence lines, critical position, one group of mobile load, code-defined load groups
Advanced mobile loads: support for multiple load groups
Train loads: generation of load positions along a track
ANALYSIS
Linear analysis
Material non-linear analysis: ties, soil supports, non-linear springs, gaps
Geometrical non-linear analysis: 2nd order, large displacements
Stability analysis
Advanced non-linear analysis: surface elements resisting only pressure, friction springs, general plasticity
Analysis of cables, membranes
Non-linear stability analysis
Soil interaction, nonlinear soil supports in frames
Material nonlinearity in concrete frames
Dynamics: eigenmodes analysis
Dynamics: earthquake, harmonic load, time-history
Construction Stages
Sequential analysis
Modelling and analysis of prestressing
DESIGN
Design of reinforced concrete members; Calculation of long-term deflections
Fire resistance design of concrete members
Design of prestressed concrete
Design of steel members
Design of Composite beams (EC4)
Fire resistance design of steel members
Cold-formed steel design
Analysis of plastic hinges in steel frames
Steel connections design
Timber design (EC5)
Foundation pad design (EC7)
Open Design
Load combinations and special checks for bridges
DRAWINGS
Picture gallery, paperspace, import & export of DXF/DWG
General arrangement drawings
Steel connection drawings