Προσφορές

Έχετε αγοράσει το Robot ή το Etabs? Τώρα είναι η ευκαιρία να το αντικαταστήσετε με το Scia Engineer!! Μέσα από αυτήν την προσφορά η εταιρία μας δίνει ένα ισχυρό κίνητρο σε όλους τους νόμιμους κατόχους των 2 αυτών προγραμμάτων, να αποκτήσουν το Scia Engineer με μία...