Νέα έκδοση Scia Engineer 17

Κυκλοφόρησε το νέο SCIA Engineer 17, το οποίο φέρνει ένα μεγάλο αριθμό νέων χαρακτηριστικών και βελτιώσεων, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας.

Στην έκδοση 17 έχουν ενσωματωθεί πολλές νέες τεχνολογίες, που σας δίνουν πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα, αποτελεσματικότητα και διαφάνεια, και σας βοηθούν να είστε πιο παραγωγικός αλλά και να μπορείτε να αντιμετωπίσετε ακόμα και την μεγαλύτερη πρόκληση, οποιοδήποτε και να είναι το μέγεθος ή η πολυπλοκότητα μίας κατασκευής.

Τα νέα χαρακτηριστικά επικεντρώνονται σε 5 τομείς:

  • Σχεδιασμός σκυροδέματος
  • Σχεδιασμός χάλυβα
  • ΒΙΜ
  • Γεννήτριες φορτίων
  • Χρηστικότητα