Κυκλοφόρησε το Scia Engineer 15.2

Η νέα έκδοση 15.2 του Scia Engineer (ανανεωμένη επίσης και με την νέα εταιρική ταυτότητα της SCIA) φέρνει αρκετές νέες βελτιώσεις και στοιχεία, με ιδιαίτερο βάρος στην δυναμική ανάλυση, προεντεταμμένο σκυρόδεμα, ξύλο, αλουμίνιο, σύμμεικτες πλάκες, σχεδιασμό σύμφωνα με τους US κανονισμούς, και άλλα πολλά.

Με μία ματιά τα νέα στοιχεία ή βελτιώσεις είναι:

 • ισοδύναμη στατική ελαστική ανάλυση: απλοποιημένη και εύκολα επαληθεύσιμη μέθοδος για σεισμική ανάλυση
 • Σχεδιασμός σύμμεικτης δοκού με EN1994: LTB, πυραντοχή, σχεδιασμός ήλων, υπολογισμός ενεργού πλάτους
 • Σχεδιασμός σύμμεικτης δοκού με AISC 360-10: γρηγορότερο Autodesign
 • SCIA Concrete Section (SCS) EN 1992: υποστηρίζονται πλέον πολλαπλοί συνδυασμοί
 • Τεύχος υπολογισμών: εισαγωγή PDF, εσωτερικός χρωματισμός κελιών, κ.α.
 • Βελτιώσεις χρηστικότητας στην Εισαγωγή από πίνακα και Αποτέλεσματα σε πίνακα
 • Ανάλυση προεντεταμμένων κατασκευών με κανονισμό IBC, με υπολογισμό απωλειών
 • Μεταλλικές συνδέσεις με ΕΝ1993: άρθρο EN 1993-1-8 Article 6.2.6.7 (1-2) για πέλματα και κορμούς σε θλίψη
 • Virtual joists: έξυπνη δημιουργία και έλεγχος joists με AISC
 • Επέκταση των ανοιχτών ελέγχων (Open checks)
 • και πολλά άλλα!

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα τα νέα στοιχεία της 15.2 μέσα από το Scia Resource Center